VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

21.04.2015 12:20

Výhercovia čitateľskej súťaže sú známy. 

Anglický jazyk

1. kategória - Ninka Macáková
2. kategória - Gabika Kostendová
3. kategória - Janka Stankovičová
 

Španielsky jazyk

1. kategória - Danko Šánta
2. kategória - cena neudelená
3. kategória - Laura Sirotňáková
 
Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. 

Skype - live:zuhraskova

Kontakt

Mgr. Zuzana Hrašková - Academia Olé Sládkovičova 2, Junior, 5.posch.
93401 Levice
0911 589 849 zuhraskova@gmail.com